Published: 2023-12-12

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НИТРАГИНА УРОЖАЙНОСТЬ ПОВТОРНЫХ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛТУР

Д. Холдарова, A. Улжабойев, З. Жумабоев,, О. Қодиров, М. Атабаева, С. Мамадалиева.

56-64

ТАКРОРИЙ ДУККАКЛИ ЭКИНЛАР: УНУМДОРЛИК ВА ХОСИЛДОРЛИК

Д. Холдарова, A. Улжабойев, З. Жумабоев,, О. Қодиров, М. Атабаева, С. Мамадалиева.

65-73

Ғўза қора ширасига қарши дефолиантларнинг самарадорлиги.

Д. Холдарова, A. Улжабойев, З. Жумабоев,, О. Қодиров, М. Атабаева, С. Мамадалиева.

74-83

ЯНГИ МАХАЛЛИЙ ДЕФОЛИАНТЛАРИНИНГ ҒЎЗА БАРГИНИ ТЎКТИРИШДАГИ САМАРАДОРЛИГИ

Д. Холдарова, A. Улжабойев, З. Жумабоев,, О. Қодиров, М. Атабаева, С. Мамадалиева.

84-91

ДУККАКЛИ ЭКИНЛАРНИ ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Д. Холдарова, A. Улжабойев, З. Жумабоев,, О. Қодиров, М. Атабаева, С. Мамадалиева.

92-99

Озуқабоп экинларни тупроқ унумдорлигига таъсири

Д. Холдарова, A. Улжабойев, З. Жумабоев,, О. Қодиров, М. Атабаева, С. Мамадалиева.

100-107

Озуқабоп экинларни тупроқ унумдорлигига таъсири

Д. Холдарова, A. Улжабойев, З. Жумабоев,, О. Қодиров, М. Атабаева, С. Мамадалиева.

108-115

SOYANI O‘SISHI VA SHOXLAR SONIGA KO‘CHAT QALINLIGI VA O‘G‘ITLAR ME’YORLARINI TA’SIRI

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

116-124

YERYONG’OQDAN YUQORI VA SIFATLI HOSIL OLISH AGROTEXNIKASI

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

125-133

YERYONG‘OQNING O‘SISH DINAMIKASIGA EKISH MUDDATLARI VA ME’YORLARINING TA’SIRI

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

134-142

Yeryong‘oq biometrik ko‘rsatkichlariga ekish muddatlari va meyorlarining tasiri

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

143-152

Уруғ экиш муддатлари ва меъёрларини кўчатларнинг униб чиқиши ва кўчат қалинлигига таъсири

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

153-165

Уруғ экиш муддатлари ва меъёрларини кузги жавдарни ривожланиш даврларига таъсири.

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

166-175

Такрорий экин сифатида соя етиштириш агротехнологиясини такомиллаштириш.

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

176-185

КУЗГИ АРПАНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИ ВА БАРГ САТҲИГА УРУҒ ЭКИШ МУДДАТИЛАРИ ВА МЕЪЁРЛАРИНИ ТАЪСИРИ

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

186-201

АРПА НАВИ НАМУНАЛАРИНИНГ МАХСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА ТАНЛАШ ВА БАХОЛАШ.

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

202-210

ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ДОН СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Тешабоев А, Ф. Пулатов, А.Тагаев , Ахмаджонов Б, Г. Парпиев, И .Усмонов, Ф. Атахажиева

211-218

МОШ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ЭКИШ УСУЛЛАРИНИ ТАЪСИРИ

А. Тешабоев, Ф. Пулатов, А.Тагаев, Б. Ахмаджонов, Г. Парпиев, .Усмонов, Ф. Атахажиева

219-225

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ МЕЪЁРИНИ ПАХТА ТОЛА СИФАТИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРИНИНГ МЕЪЁРИНИ

А. Тешабоев, Ф. Пулатов, А.Тагаев, Б. Ахмаджонов, Г. Парпиев, .Усмонов, Ф. Атахажиева

226-234

ОЛМА ҚУРТИГА ҚАРШИ ЗАМОНАВИЙ ИНСЕКТИЦИДЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

А. Тешабоев, Ф. Пулатов, А.Тагаев, Б. Ахмаджонов, Г. Парпиев, .Усмонов, Ф. Атахажиева

235-244

INNOVATSION USULDA BODRING KO‘CHATLARINI ETISHTIRISH

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р

245-255

ANDIJON VILOYАTI SНAROITIDA SABZI NAV TO‘PLAMLARINI O‘RGANISH

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р

256-265

KO‘CAT USULIDA PIYOZ YETIShTIRISh TEXNOLOGIYASI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

266-273

O‘zbekiston sharoitida tokni kechiktirib kesish , yashil payvand qilish va xalqalash agrotexnik tadbirlari.

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

274-282

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА САЛАТ ЎСИМЛИГИ УРУҒЧИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

283-291

GUL KARAMNI MAQBUL MUDDATDA EKIB YUQORI XOSIL OLISH AGROTEXNOLOGIYASI.

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

300-309

ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА САБЗИ ЕТИШТИРИШНИНГ МАҚБУЛ МУДДАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ.

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

310-317

PITAYYA (AJDAR MEVASI)NI UY SHAROITIDA YETISHTIRISH SIRLARI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

318-325

Andijon sharoitida boshli va bargli salatning qish oldidan ekish va ularni marfo-biologik baxolash

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

326-334

BODRINGNI BOCHKALARDA YETISHTIRISH USULI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

343-351

Zaytun o‘simligi uchun agrotexnik tadbirlar majmuini ishlab chiqish

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

352-359

ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA LIMONNING YOSH NIHOLLARINI OChIQ MAYDONDA PARVARISHLASHDA SUG‘ORISH VA O‘G‘ITLASH MEYORLARINING TA’SIRI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

360-367

IQLIMLASHTIRILGAN LIMONNING VITAMINGA BOY MAHALLIY NAVLARINI YARATISH SAMARADORLIGI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

368-373

FARG‘ONA VODIYSI SHAROITIDA ZAYTUN O‘SIMLIGINI QISHKI SOVUQLARGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH.

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

374-381

DANAKLI MEVA O‘SIMLIKLARIDAN GILOSNING ASOSIY AGROTEXNIK XUSUSIYATLARI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

382-388

ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA GILOS NAVLARINI YETISHTIRISH XUSUSIYATLARI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

389-398

GILOSNI FENOLOGIK FAZALARNI GULLASH VA PISHISH MUDDATLARI

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

399-409

UZUMNI NAVLARINI BIOMETRIK KUZATUVLAR NATIJALARINI ANIQLASH.

Бўстонов З, Юнусов О, Исмоилов Б, Юлдашева Х, Юлдашев Р.

410-416

Baliqlarning mikozli (zamburug'li) kasalligi tashhis, profilaktikasi, davolash

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

417-427

SIGIRLARDA ATSIDOZNING SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH CHORALARI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

510-517

SIGIRLARDA YIRINGLI PODODERMATIT KASALLIGINI KELTIRIB CHIQARUVCHI ETIOLOGIK OMILLAR

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

501-509

Baliqlarning infeksion kasalligi tashhis, profilaktikasi, davolash

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

428-439

Baliqlarning protozoozlari kasalligi tashhis, profilaktikasi, davolash

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

440-449

Baliqlarning monogenoyidozlari kasalligi tashhis, profilaktikasi, davolash

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

450-460

Qoramollarning ketoz kasalligining kelib chiqish sabablari va uning oldini olish choralari

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

461-467

SILOSLANGAN OZIQLAR СИЛОСОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ENSILED FOODS

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

468-475

Технология выделки шкур пушных зверей.

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

484-491

MODDALAR ALMASHINUVI BUZILISHINING BALIQLAR ORGANIZIMIGA TA’SIRI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

492-500

BALIQLARNING RIVOJLANISHIGA SUV MUHITINING TA’SIRI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

518-526

GO‘SHT YO‘NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA SUN’IY URUG‘LANTIRISHNI REJALI OLIB BORISHNI AHAMIYATI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

527-536

OZUQALARNING VITAMINLI TO‘YIMLILIGI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

545-555

SIGIRLARDA MASTITLARNI DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

564-574

TUG‘ISH DAVRIDAGI PATOLOGIYALARINI DAVOLASHDA JARROHLIK USULLARI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

575-587

SIGIRLARDA KATARAL-YIRINGLI ENDOMETRITLARNI DAVOLASH VA OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

588-595

NORIN DARYOSIDA AMUR CHEBAKCHASI (PSEUDORASBORA PARVA).NING AYRIM MORFOBIOLOGIK KO’RSATKICHLARI

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

596-604

Рыбоводство на рисовых полях.

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

605-612

BIOLOGIK XILMA-XILIK NIMA?

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

613-620

Odamda uchraydigan Daltonizm kasaligi haqida qisqacha ma’lumotlar

Akbarov A, Djabarova G, Oʻrmonov A, Matyoqubov O, Umirzakov I, Umarov F

621-630

GINKGO O’SIMLIGINI KO’PAYTIRISH, BIOEKOLOGIYASI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

631-638

KANADA ARG’UVONI (CERCIS CANADENSIS) KO’CHATLARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

647-653

ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA LIGUSTRUM KO‘CHATLARINI VEGETATIV USULDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

660-666

CHIQINDILAR MUAMMOSI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

683-692

Dala Ihota daraxtzorlarining ekologiyaga va qishloq xojalik ekinlarining hosildorligiga ta’siri

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

693-701

GRUNT SUVLARINING EKOLOGIYAGA TA`SIRI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

710-716

GRUNT SUVINING EKOLOGIYAGA SALBIY TA`SIRI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

717-724

GRUNT SUVININING HOSIL BO’LISHI VA GIDROGEOLOGIK JIHATLARI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

725-731

HUDUDLARDAGI O’SIMLIK QOPLAMIGA ANTROPOGEN OMILNING TA’SIRI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

732-738

Меры по предотврашению и контролю загразнению воды.

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

739-748

Органик деҳқончиликнинг ҳозирги кундаги ўрни ва истиқболи.

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

749-762

YER YUZIDAGI O’SIMLIK QOPLAMIGA INSON OMILINING TA’SIRI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

763-769

FARG`ONA VODIYSIDA TARQALGAN ENDEM O`SIMLIKLAR

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

770-779

ENDEM O`SIMLIKLAR VILOYATLAR BO`YICHA TAQSIMLANISHI

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

780-786

БИР УРУҒПАЛЛАЛИ ГЕОФИТЛАРИНИНГ КОНСПЕКТИ

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

787-795

TARKIBIDA SIMOB MODDASI BO’LGAN LAMPALARNI UTILIZATSIYA QILISH.

F.Аlimov, R.Аxmedov, T.Otaboyev, B.Umarov, Sh.Teshaboyev, X. Аbdumutalibova, N.Xodjayeva

805-812

ОЛЧА ЗАРАРКУНАНДАЛАРИНИНГ БИОЭКОЛОГИЯСИ ВА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ.

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

813-820

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИХОГРАММЫ (TRICHOGRAMMA EVANESСENS) ПРОТИВ ЯБЛОНЕВНОЙ ПЛОДОЖОРКИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

821-828

Phytonomus variabilis нинг биоекологияси ва қарши кураш чоралари.

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

837-844

Phytonomus variabilis нинг биоекологияси ва қарши кураш чоралари.

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

845-851

DALA QANDALASI BIOLOGIYASI, ZARARI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

852-859

BODRINGGA ZARAR YETKAZUVCHI ZAMBUBRUG‘LAR QO‘ZG‘ATUVCHI KASALLIKLIKLAR

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

860-868

ZAMBURUG‘LAR QO‘ZG‘ATADIGAN KASALLIKLARNING POLIZ EKINLARIGA ZARARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

869-876

САБЗВОТ ЭКИНЛАРИДА ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА БИОЛОГИК УСУЛНИ ҚЎЛЛАШ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

877-885

ҒОВАКЛОВЧИ ПАШШАЛАР ВА УЛАРНИНГ ЭНТОМОФАГЛАРИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

896-903

ҒОВАКЛОВЧИ ПАШШАГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ КУРАШИШ ЧОРАЛАРИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

904-910

BAKTERIAL ENTOMOPATOGEN PREPARATLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

918-924

ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА АРПАНИ НАМЛАШДА КЕТГАН ВАҚТНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

933-939

АНОРНИ КОМСТОК ҚУРТИДАН ҲИМОЯЛАШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

940-947

KUNGABOQAR PARVONASINING ZARARI

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

957-963

Anorning asosiy so‘ruvchi zararkunadasi va unga qarshi kurash

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

964-972

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ СЕВООБОРОТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

986-993

ALEYRODIDLAR - KARTOShKANING XAVFLI ZARARKUNANDASI

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

979-985

KUZGI BUG’DOYNING FUZARIOZ KASALLIGI BILAN ZARARLANISHI

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

994-1001

БУҒДОЙ ДОНИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ЗАНГ КАСАЛЛИГИНИНГ ТАЪСИРИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

1002-1010

ЗАЩИТА ОЗИМОЙ ПЩЕНИЦЫ ОТ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

1011-1018

ҚОВУННИ ЗАМБУРУҒ КАСАЛЛИКЛАРИСИЗ ҚАНДАЙ ЕТИШТИРИЛАДИ?

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

1019-1026

ҒАЛЛАНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИНИНГ БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

1064-1070

PSEUDOCOCCUS COMSTOKI KUW NING BIOEKOLOGIYASI, ZARARRI VA QARSHI KURASH CHORALARI.

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

1049-1055

МУЧНИСТАЯ РОСА» НА БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУРАХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

1056-1063

ҒАЛЛАНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИНИНГ БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Davlatova F, Isashova U, Mirzayeva S, Musayeva G, Rasulova M, Raxmonova M, Turdiyeva M, Ergashova X.

1064-1070