Published: 2024-03-01

Асалари касалликлари ва зараркунандалари

Ўринова М, Aтабайев A, Махмудова К, Сотволдиев К, Шаббозов Х.

484-493

PARRANDALARDA UCHRAYDIGAN EYMERIOZ KASALLIGI TASHXISI, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASH.

Ўринова М, Aтабайев A, Махмудова К, Сотволдиев К, Шаббозов Х.

511-519

Касаллик қўзғатувчи микроорганизмлар физиологияси

Ўринова М, Aтабайев A, Махмудова К, Сотволдиев К, Шаббозов Х.

533-540

PARRANDALARNING KOLIBAKTERIOZ KASALLIGINI OLDINI OLISH VA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI.

Ўринова М, Aтабайев A, Махмудова К, Сотволдиев К, Шаббозов Х.

547-554

Бруцеллёз касаллигида лаборатория ташхисининг серологик усуллари

Ўринова М, Aтабайев A, Махмудова К, Сотволдиев К, Шаббозов Х.

570-581

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS POSSIBILITIES

NO‘MONOV MASHRABJON BAHODIRJON O‘G‘LI, AKBAROV JAHONGIR NE’MATJON O‘G‘LI, ABDULLAYEV IKROMJON, TOʻLQINOV IQBOLJON MAXAMAD OʻGʻLI

6-12

GAZLI BETON MATERIALINING QURILISHDA ISHLATILISH SXEMASI

I.A. Abdullayev, M.B.No‘monov, J.N.Akbarov Toʻlqinov.I.M

24-29

COARSE AND FINE FILLERS IN CONCRETE

Abdullayev I.A, No‘monov M.B, Akbarov J.N. Toʻlqinov I.M

30-35

BAZALT FIBER AND ITS COMPOSITIONS: GENERAL VIEW

NO‘MONOV MASHRABJON BAHODIRJON O‘G‘LI, AKBAROV JAHONGIR NE’MATJON O‘G‘LI, ABDULLAYEV IKROMJON, TOʻLQINOV IQBOLJON MAXAMAD OʻGʻLI

36-42

Application of matrices in architecture and design Sox

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

43-47

Challenges in Training and Scientific Pedagogical Capacity Building in the Field of Architecture and Construction

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

48-51

Exploring the Principles and Applications of Draftsman Geometry

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

52-55

The Intersection of Architecture and Sustainability

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

56-62

Sustainable Architecture: Balancing Aesthetics, Functionality, and Environmental Responsibility

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

63-70

The Intersection of Science and Art: Exploring the Scientific Advancements in Architecture

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

71-73

The Intersection of Science and Design: Advancing Architecture through Scientific Inquiry

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

74-78

Exploring the Intersection of Science and Art: The Scientific Foundations of Architecture

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

79-83

Architecture

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

84-89

Enhancing Architectural Education: Innovative Approaches in Teaching Architectural Sciences

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

90-94

The Scientific Innovations Shaping the Future of Architecture

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

95-99

APPLICATION AND CAPABILITIES OF THE AUTOCAD PROGRAM IN ARCHITECTURE

Solijonov Javohir, Kamilova Omina, Xodjimatova Gulnoz, Sotvoldiyev Azamat, Yulbarsov Faxrifdin, Azimova Asaloy

100-106

Binolar tashqi devorlarining zamonaviy tasnifi va tipologiyasini tahlil qilish.

Mirzayev.B.O,Abdullayev.I.A,Akbarov J.N,No’monov M.B,To’lqinov I.M

107-110

Temir-beton buyumlari ishlab chiqarish usullari.

Mirzayev.B.O,Abdullayev.I.A,Akbarov J.N,No’monov M.B,To’lqinov I.M

111-115

Modern building materials from gypsum.

Mirzayev.B.O,Abdullayev.I.A,Akbarov J.N,No’monov M.B,To’lqinov I.M

116-119

Study of operating parameters of drum dust cleaning device.

Yo’ldoshev Bilol Iqboljon o‘g‘li, Xomidov Xushnudbek Rapiqjon o‘g‘li

120-127