GEOLOGIYA SOHASIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING DOLZARB MASALALARI

Main Article Content

Omonova Zamira Arzimuradovna

Abstract

Mazkur maqolada mamlakatimiz miqyosida geologiya sohasining ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotlar sohalariga jalb qilingan investetsiyalarning hozirgi holati, asosiy manbalari sarflanish yo’nalishlari va taqsimoti tahlil qilingan. Shuningdek, sohaning invetitsiyaviy jozibadorligini takomillashtirish bo’yicha muallifning taklif va tavsiyalari keltirilgan.

Article Details

How to Cite
Omonova Zamira Arzimuradovna. (2024). GEOLOGIYA SOHASIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING DOLZARB MASALALARI. "MOLIYA-IQTISOD", 3(1), 1–6. Retrieved from https://sciencepromotion.uz/index.php/MOLIYA-IQTISOD/article/view/1383
Section
Articles

References

Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqidan https://m.kun.uz/news/2020/08/27/prezident-ozbekistonda-yangi-geologiya-tizimi-yaratilmoqda-uni-rivojlantirishdan-maqsad-odamlarni-boy-qilish

https://daryo.uz ma’lumotlari asosida tayyorlangan.

Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqidan

O‘zbekiston Respublikasi Tog‘-kon sanoati va geologiya vazirligining rasmiy kanali ma’lumotlari asosida tayyorlandi.

Navruzov I. A. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE REGIONAL INVESTMENT ENVIRONMENT IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE ECONOMY //INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O ‘RNI. – 2023. – Т. 1. – №. 1.

Kiyosov S. U. et al. WAYS TO ENSURE THE STABILITY OF STATE FINANCES BY INCREASING LOCAL BUDGET REVENUES //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 21-26.

Aminova N. XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH //Ўзбекистон республикаси суғурта бозори учун кадрлар тайёрлашнинг ҳозирга ҳолати, муаммолари ва ривожланиш истиқболлари. – С. 132.

Kiyosov S. U. et al. Public Financing of The Health Care System: Problems and Opportunities //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 103-110.

Radikovich S. I. Peculiarities Of Interaction of the Banking System with the Real Sector of the Economy //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2022. – Т. 10. – С. 48-55.

Kubayevich K. F. Current Analysis and Current Issues of Ensuring the Financial Stability of the Banking System in Uzbekistan //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2024. – Т. 4. – №. 3. – С. 169-176.

Suleymanov I. CONTEMPORARY ISSUES IN GLOBAL GEO-FINANCIAL POLICY AND THEIR IMPACT ON INTERNATIONAL FINANCIAL RELATIONS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 35-43.

Холмаматов, Ф. К. (2024). ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЛИКВИДЛИЛИК РИСКИНИ БОШҚАРИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 5(1), 375-382.