FTORLI KOMPOZITSION MATERIALLAR: TUZILISHI, TARKIBI, XUSUSIYATLARI TAXLILI

Authors

  • Yuldasheva Gulnora Buranovna, Xaydarova Gulnoza Baxtiyorovna PhD, Materialshunoslik va mashinasozlik kafedrasi dotsenti, Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi,. Materialshunoslik va mashinasozlik kafedrasi assistenti, Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi.

Keywords:

Silliq podshipniklar, mexanik muhrlar, g‘ildirak, muhr, mashina, mexaniz, ishqalanish, element. uskuna, ekspluatatsiya.

Abstract

Maqolada Kimyo va neftni qayta ishlash sanoati, aviatsiya, kosmik va avtomobilsozlik sohalarda ishlab chiqarish uskunalarining ishonchli, samarali va xavfsiz ishlashi uchun ishqalanish agregatlari va muhrlash tizimlarining barqaror, uzoq muddatli ishlashi,  shuningdek,  piston halqalari, silliq podshipniklar, mexanik muhrlar, g‘ildirak muhrlari va mashinalar, mexanizmlar va texnologik jihozlarning muhim ishqalanish birliklarining boshqa elementlari. asosan ishlab chiqarilgan uskunaning ekspluatatsion  xususiyatlari taxlil etilgan

References

Петрова, П.Н. Разработка машиностроительных триботехнических материалов на основе политетрафторэтилена и природных цеолитов Якутских месторождений / П.Н. Петрова. Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. Якутск, 2001. – 18 с.

Борщев, В.Я. Оборудование для переработки сыпучих материалов: учеб. пос. / В.Я. Борщев [и др.]. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 208 с.

Пугачев, А.К. Переработка фторопластов в изделия: Технология и оборудование / А.К. Пугачев, О.А. Росликов. – Л.: Химия, 1987. – 168 с.

Оптимизационная технология функциональных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена / В.А. Струк [и др.] // Промышленность региона: проблемы и перспективы инновационного развития: монография / В.И. Кравченко [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2008. – С. 302-315.

Материалы на основе модифицированного политетрафторэтилена / Г.Н. Горбацевич [и др.] // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии: Материалы междунар. науч.-техн. конф. – Могилев: Бел.-Рос. ун-т, 2008. – Ч.2. – С. 29-30.

Технология триботехнических композиционных материалов для автотракторной техники / В.А. Струк [и др.]. //Доклады Международной научно-техн. Конф. «Тракторы, автомобили, мобильные энергетические средства: проблемы и перспективы развития». – БГАУ: Минск, 2009. – С. 361-366.

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. DIgitalization of the economy: concepts, problems and implementation strategy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 209-218.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. State regulation of the digital transformation of the economy //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.

Published

2024-03-28

How to Cite

Yuldasheva Gulnora Buranovna, Xaydarova Gulnoza Baxtiyorovna. “FTORLI KOMPOZITSION MATERIALLAR: TUZILISHI, TARKIBI, XUSUSIYATLARI TAXLILI”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 19-22, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1376.