Badiiy tasvir ratsional va hissiy birlik sifatida: ko'p tarmoqli nuqtai nazar

Authors

  • Ozoda Askaraliyeva No‘mon qizi, O‘qtuvchi: Burxonova Feruza Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika unvirsiteti, Adabiyotshunoslik nazaryasi

Abstract

Ushbu ilmiy maqolada badiiy obraz tushunchasi ratsional va hissiy elementlarning uyg‘un integratsiyasi sifatida o‘rganiladi. Maqolada psixologiya, estetika va nevrologiya kabi turli fanlarning g'oyalariga tayangan holda, rassomlar qanday qilib kognitiv tushunish va hissiy javoblarni keltirib chiqaradigan tasvirlarni yaratishini o'rganadi. U badiiy obrazlarni idrok etish va talqin qilish bilan bog‘liq bo‘lgan kognitiv va affektiv jarayonlarni chuqur o‘rganadi, aql va hissiyot o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta’kidlaydi. Empirik tadqiqotlar va nazariy istiqbollarni o'rganib, ushbu maqola badiiy tasvirning murakkab tabiatini va uning tomoshabinlarni ham oqilona, ham hissiy darajada jalb qilish qobiliyatini yoritishga qaratilgan.

References

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN SCULPTURE IN UZBEKISTAN: EXPLORING THE INTERSECTION OF TRADITION AND MODERNITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 448-450.

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "THE NAVIRON PATH OF CRAFTS TODAY AND ITS ROLE IN YOUTH MATURATION." American Journal of Pedagogical and Educational Research 9 (2023): 13-15.

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "ISSUES OF AWAKENING THE INCENTIVE OF YOUNG PEOPLE TO CRAFTS." E Conference Zone. 2023.

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "THE ISSUE OF EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF CRAFTS." American Journal of Pedagogical and Educational Research 9 (2023): 16-19.

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "ROLE OF CRAFT TRADITIONS IN YOUTH LIFE." E Conference Zone. 2023.

Published

2024-03-28

How to Cite

Ozoda Askaraliyeva No‘mon qizi, O‘qtuvchi: Burxonova Feruza. “Badiiy Tasvir Ratsional Va Hissiy Birlik Sifatida: Ko’p Tarmoqli Nuqtai Nazar”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 23-28, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1377.