Қадимги юнон мутафаккирларининг таълимотларида руҳ масаласи борасидаги ёндашувларнинг фалсафий таҳлили

Authors

  • А.Алижанов. Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали ижтимоий ва гуманитар фанлар кафедраси ўқитувчиси

Keywords:

мифология, дунёқараш, руҳ, фалсафа, метериализм, фалсафий тафаккур, рационализм, қиёмат, ўлимдан кейинги ҳаёт

Abstract

Ушбу мақолада ижтимоий-гуманитар фанлар тарихида кўплаб бахс мунозарага сабаб бўлган руҳ тушунчасининг  моҳияти ва антик давр мутафаккирларининг руҳ ҳақидаги ёндашувларлари, уларни шарқ мутафаккирлари илмий меросларига таъсирлари  баён этилган.

References

Н. Комилов. Тасаввуф. 2-китоб. Тавҳид асрори. -Т. 1999, 15-б.

М. Маматов. ЎзМУ хабарлари. Руҳни ўрганишда янгича ёндашувлар. 2003.№1, 19-б.

Қ. Назаров. Жаҳон фалсафаси тарихидан лавҳалар. -Т. 2004, 57-б

С. Жўраева. 96 мумтоз файласуф. - Т. “Янги аср авлоди”, 2007, 100-б

Абу Ҳомид Ғаззолий. Кимиёи саодат. -Т. 2005, 37-б.

Н.Ғ. Низомиддинов. Ҳиндистонда ислом: тарих, ижтимоий-сиёсий ҳаёт ва ҳинд-мусулмон маданияти.- Т. 2008. 178-б.

Н.Ғ. Низомиддинов. Жануби-шарқий Осиё диний-фалсафий таълимотлари ва Ислом. - Т. 2006, 163-б.

Фалсафа қомусий луғат.- Т. “Ўзбекистон файласуфлари Миллий жамияти нашриёти”, “Шарқ” 2004, 252-б.

IDEOLOGICAL THREATS AND THEIR THREAT TO HUMANITY

AG Alijonov - Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 2023

INTERETHNIC HARMONY-HIGH VALUE

A Alijanov - Models and methods in modern science, 2023

HOLDERS OF REASON. А.Алижанов. Ибтидоий диний тасаввурларда руҳ тушунчаси борасидаги айрим назарий эмпирик ҳамда этнологик қарашлар ва ёндашувлар таҳлили (анимизм, шаманизм мисолида). Vol. 1 No. 3 | December (2023)

Published

2024-03-28

How to Cite

А.Алижанов. “Қадимги юнон мутафаккирларининг таълимотларида руҳ масаласи борасидаги ёндашувларнинг фалсафий таҳлили”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 34-46, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1379.