Profilaktika inspektorining sud hokimiyati bilan hamkorligi

Authors

  • Sattorov Sharofbek Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi 3-kurs 318-guruh kursanti

Keywords:

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya, Sud hokimiyati, ma`muriy sudlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimi, ichki ishlar organlari, profilaktika inspektorlari.

Abstract

O‘zbekiston erkin bozor iqtisodiyoti va kuchli ijtimoiy himoyalash tizimiga asoslangan demokratik huquqiy davlat, adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish yo‘lidan dadil bormoqda. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi ushbu maqsadlar yo‘lida muhim huquqiy zamin, jamiyatimizda barqarorlik, shuningdek inson huquqlari va erkinliklarining kafolati bo‘lib xizmat qilmoqda.

2023- yil 30- aprel Referendum natijalariga ko`ra amalga kirgan Konstitutsiyamizda mustahkamlab qo‘yilgan inson huquqlari va erkinliklirini ta’minlashda, jamiyatda qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlashda hamda fuqarolar o‘rtasida tinchlik va milliy totuvlikni ta’minlashga ko‘maklashishda, fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishda, qolaversa, qonun hujjatlarini amaliyotda qo‘llash samaradorligini oshirish va takomillashtirishda sud hokimiyati alohida o‘rin tutadi. Shuning uchun ham jamiyatda sud organlarining nufuzini oshirish, sudyalarning chinakam mustaqilligini va faqat qonunlarga asoslanib ish yuritishini ta’minlash mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini qurishdagi muhim shartlardan biri hisoblanadi.

References

O`zbekiston Resrublikasi Konstitutsiyasi. “O`zbekiston” nashriyoti Toshkent 2023

Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Rustamboyev M.H., Tuxtasheva U.A. 1-jild. Toshkent: «Ilm ziyo» nashriyot uyi, 2011 – 304 bet.

Raximov F.X., G‘oipov M.B. O‘zbekistonda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirishning huquqiy asoslari. Yuridik fan va huquqni qo‘llash amaliyotining dolzarb muammolari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. I jild / Mas’ul muharrir yu.f.d., prof. M.M.Mamasiddiqov. –T.: “Lesson press”. 2020 – 450 bet

Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар. Рустамбоев М.Ҳ., Тухташева У.А. 1-жилд. Тошкент: “Илм зиё” нашриёт уйи, 2011. 8-бет.

Лукичев Ю.А. Проблемы дисциплины «Правоохранительные органы» Журнал «Право и образование». 2017. № 4

O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlaridan iqtiboslar Qonunchilik hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi – www.lex.uz saytidan olingan.

Published

2024-03-28

How to Cite

Sattorov Sharofbek. “Profilaktika Inspektorining Sud Hokimiyati Bilan Hamkorligi”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 47-51, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1380.