Oliy ta’lim muassasalarida akademik qalam tasvirning tutgan o‘rni

Authors

  • Ilyosjon Mamatov, Ibrohimova Muhlisahon Baxromovna QDPI o’qituvchisi, QDPI TSMG talabasi

Abstract

Tasviriy san'atning asosiy mahorati bo'lgan qalam chizish oliy o'quv yurtlarida, xususan, tasviriy san'at, dizayn, arxitektura va illyustratsiya kabi fanlarda hal qiluvchi o'rin tutadi. Ushbu ilmiy maqolada biz akademik qalam chizishning pedagogik vosita sifatidagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz, uning mahorat, vizual aloqa, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashga qo'shgan hissasini o'rganamiz. Uning turli ta'lim kontekstlarida qo'llanilishini o'rganib chiqib, biz qalam chizishning oliy ta'limdagi bebaho roliga oydinlik kiritamiz.

References

Ilyosjon, Mamatov. "THE PLACE OF THE PENCIL DRAWING DIRECTION OF FINE ARTS IN SCHOOLS." Open Access Repository 9.2 (2023): 26-27.

Маматов, И., and А. Абдуллаев. "INSON QOMATINING TURLI RAKURS VA HOLATLARDA MAVZULI QALAMCHIZGILARI (MEHNAT JARAYONI, SPORT MUSOBAQALARI VA SUYANIB TURGAN) CHIZISH ORQALI INSON TANA A'ZOLARI NISBATLARINI CHIZIQLI KONSTRUKTIV O’RGANISH." Uzbek Scholar Journal 8 (2022): 78-84.

Mamatov, I. "The process of depicting a still life consisting of geometric shapes." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 12 (2022): 1-3.

Sarvinoz, S. O., and I. I. Mamatov. "ART CARPET WEAVING IS ONE OF THE FORCES THAT LIFTTHE HUMAN MOOD." Экономика и социум 10 (77) (2020): 240-243.

Aliyeva, D. M., and M. A. Xasanova. "Zamonaviy pedagogik yondashuvlar vositasida xorijiy til o’qitish metodikasini takomillashtirish." Science Promotion 3.1 (2023): 115-119.

Mukhtarovna, Alieva Dilafruz. "MIXING UP THE TYPES OF CLASSROOM INTERACTION USED IN YOUR ESL CLASS." Conferencea (2023): 122-125.

Mukhtarovna, Alieva Dilafruz. "THE TEACHER’S PRIMARY ROLE IN CLASS." Open Access Repository 9.4 (2023): 214-217.

Mukhtarovna, Aliyeva Dilafruz. "CLASSROOM INTERACTION IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.4 (2023): 172-174.

Aliyeva, Dilafruz, and Madina Xasanova. "UMUMJAHON O’QUV FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA INGLIZ TILINI O’QITISH PEDAGOGIK MUOMMO SIFATIDA." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.7 (2023): 20-21.

Dilafruz, Aliyeva, and Madina Xasanova. "IMPROVING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY BY MEANS OF MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES." Conferencea (2023): 129-132.

Toshpulatovich, Yuldashev Odiljon. "ON THE MECHANISMS OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 824-827.

Toshpulatovich, Yuldashev Odiljon. "COНТИНУИTY OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND EDUCATIONAL EFFECTIVENESS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 821-823.

Ganievich, Dosmatov Togonboy. "REQUIREMENTS FOR THE CREATION OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF YOUTH STUDENTS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 814-817.

Ganievich, Dosmatov Togonboy, and Oktamova Irodakhon Dilshodovna. "COMBINED AGGREGATE FOR WORKING THE SOIL BEFORE PLANTING." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 873-876.

Toshpulatovich, Yuldashov Barhayotjon. "TEACHER'S ROLE IN USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESSES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 961-964.

Toshpulatovich, Yuldashov Barhayotjon. "INVERSE TRIGONAMETRIC FUNCTIONS AND RELATIONSHIPS BETWEEN THEM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 965-972.

Mukhamedovich, Sharaboyev Ulugbek, et al. "The Question of Raising Young People in The Spirit of Craftsmanship." Journal of Advanced Zoology 44 (2023).

Rafikovna, Isaqova Zuhra, Sotvoldiyev Elmurodjon Abdumannonovich, and Yuldashov Barxayotjon Toshpulatovich. "The Use of Interactive Methods in The Teaching of Construction and Design of Sewing Products." Journal of Advanced Zoology 44.5 (2023).

Toshpo’latovich, Yuldashov Barxayotjon. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF DISTANCE LEARNING." (2022).

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN SCULPTURE IN UZBEKISTAN: EXPLORING THE INTERSECTION OF TRADITION AND MODERNITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 448-450.

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "THE NAVIRON PATH OF CRAFTS TODAY AND ITS ROLE IN YOUTH MATURATION." American Journal of Pedagogical and Educational Research 9 (2023): 13-15.

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "THE ROLE OF MODERN SCULPTURE IN UZBEKISTAN: A FUSION OF TRADITION AND CONTEMPORARY EXPRESSION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 808-810.

Abdullaev, Alimardon Khaydaraliyevich. "ISSUES OF AWAKENING THE INCENTIVE OF YOUNG PEOPLE TO CRAFTS." E Conference Zone. 2023.

Abdullaev, A. "ets.(2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan." E3S Web of Conferences. Vol. 258.

Mukhtorovna, Yusufkhodjayeva Firdavus. "YOUTH ORGANIZATION PARTICIPATION IN CHOOSINGA PROFESSION." (2022).

Mukhtorovna, Yusufkhodjayeva Firdavus. "LEARNING THE TECHNOLOGY OF COLLECTIVE CREATIVE WORK IN PRACTICE." Open Access Repository 9.11 (2022): 175-179.

Mukhtorovna, Yusufkhodjayeva Firdavus. "TEACHING OF TECHNOLOGY USING INTERACTIVE METHODS." Open Access Repository 9.11 (2022): 169-174.

Mukhtorovna, Yusufhodjayeva Firdovushon. "GAS PROCESSING TECHNOLOGY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.2 (2022): 110-114.

Published

2024-03-30

How to Cite

Ilyosjon Mamatov, Ibrohimova Muhlisahon Baxromovna. “Oliy ta’lim Muassasalarida Akademik Qalam Tasvirning Tutgan o‘rni”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 113-8, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1393.