O`ZBEKISTON TIZIMIDA BOZOR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDA RAQOBAT VA MONOPOLIYANING ROLI.

Authors

  • N.Sharipova, Kurbanova Mohiraxon Akram qizi TDTU Qo’qon filiali katta o`qituvchisi, PhD, 9-23 Menejment guruhi talabasi

Keywords:

Iqtisodiyot, tizimlar, ehtiyoj, bozor, raqobat, monopoliya, resurslar.

Abstract

Hozirgi kunda ko’plab mamlakatlarda amal qilayotgan tizim bu Bozor iqtisodiyotidir. Bozor iqtisodiyoti ham monopoliya, ham raqobatga asoslangan bo’lishi hammamizga ma’lum. Ushbu tezisda bozor iqtisodiyotida raqobat va monopoliyaning farqi, raqobatning monopoliyadan ustun jihatlari haqida so’z boradi.

References

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. O‘zbekistonda pedagogik bilim yurtlarining shakllanish jarayoni (1945-1965 yillar)/ Vol. 4 No. 1 (2023): SCIENCE PROMOTION Confrence

SHARIPOVA NARGIZAXON ABDUQAXXOROVNA. O`ZBEKISTONDA XORIJIY TILLARNING O‘QITILISH TARIXI/ VOL. 4 NO. 1 (2023): SCIENCE PROMOTION CONFRENCE

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. XX asrning 40-80 yillarida Farg‘ona vodiysi o‘qituvchilarining jismoniy hordiq chiqarish imkoniyatlari/ Vol. 2 No. 16 (2023): Educational Research in Universal Sciences (ERUS)

Sharipova Nargiza, Ph.D. History of Teacher Training System in Uzbekistan and Changes in it.//Modern Journal of Social Sciences and Humanities ISSN: 2795-4846 Volume22(Dec-2023)Available online: https://mjssh.academicjournal.io 63-68

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. O`ZBEKISTON PEDAGOGIK OLIY TA'LIMINING RIVOJLANISH / SOHIBQIRON YULDUZI. 2023 yıl 4 son-256 bet

Published

2024-03-30

How to Cite

N.Sharipova, Kurbanova Mohiraxon Akram qizi. “O`ZBEKISTON TIZIMIDA BOZOR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDA RAQOBAT VA MONOPOLIYANING ROLI”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 139-41, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1398.