BOSHQARISH USULLARINI ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA QO’LLASH.

Authors

  • Soliyev Islomjon Toshkent davlat texnika universiteti Qo’qon filiali muhandislik fakulteti 9-23 menejment guruhi talabasi

Keywords:

boshqaruv, liberal rahbar, avtokrakit rahbar, metodlar, rahbar va ishchi o’rtasidagi munosabat, ishchi psixologiyasi, ishchi kuchi.

Abstract

Boshqarish — xoʻjalik obyektining iqtisodiy tizimi holatini tartibga solish va yoʻnaltirish jarayoni; subyektlar, idoralar tomonidan kishilar va iqtisodiy obyektlarga ongli maqsadga muvofiq taʼsir koʻrsatishni bildiradi, ularning faoliyatini yoʻnaltirish va koʻzlangan natijalarga erishish maqsadlarida amalga oshiriladi. Boshqarish usullarini o’rganish va uni hayotga tadbiq etish tezisimning asosiy mazmuni hisoblanadi. boshqarish usullarining ustun jihatlari va kamchiliklari.

References

https://abiturtest.uz/mavzular/boshqaruv-usullari/

https://kompy.info/ozbekiston-aloqa-axborotlashtirish-va-kommunikatsiya-texnologi.html?page=3

N. Sharipova, Milliy tarixni o‘rganish dolzarbligi masalalari / International Conference on Journal of technical research and development Hosted from Delhi, India 1st dec. 2023

Шарипова Наргизахон Абдукаххоровна, Процесс становления педагогических учебных заведений Узбекистана в 1945-1965 гг. / International Conference on Journal of technical research and development Hosted from Delhi, India 1st dec. 2023

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. O‘zbekistonda pedagogik bilim yurtlarining shakllanish jarayoni (1945-1965 yillar)/ Vol. 4 No. 1 (2023): SCIENCE PROMOTION Confrence

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. O`zbekistonda xorijiy tillarning o‘qitilish tarixi/ Vol. 4 No. 1 (2023): SCIENCE PROMOTION Confrence

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. XX asrning 40-80 yillarida Farg‘ona vodiysi o‘qituvchilarining jismoniy hordiq chiqarish imkoniyatlari/ Vol. 2 No. 16 (2023): Educational Research in Universal Sciences (ERUS)

Sharipova Nargiza, Ph.D. History of Teacher Training System in Uzbekistan and Changes in it.//Modern Journal of Social Sciences and Humanities ISSN: 2795-4846 Volume22(Dec-2023)Available online: https://mjssh.academicjournal.io 63-68

Published

2024-03-30

How to Cite

Soliyev Islomjon. “BOSHQARISH USULLARINI ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA QO’LLASH”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 145-7, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1400.