Terrorizm tushunchasi, shakllari, sabablari va unga qarshi kurash mexanizmlari

Authors

  • N.Sharipova, Baxridinova Ruxshona Faxriddin qizi Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Qo’qon filiali katta o`qituvchi PhD, talaba

Keywords:

Terrorizm, mexanizm, ekstremizm, fundamentalism, davlat, hukumat

Abstract

terrorizm va ekstremizm balolari nafaqat bugungi kunda, balki u mavjud bo‘lgan barcha zamon va makonlarda insoniyat va jamiyat uchun tom ma’nodagi fojia bo‘lib kelgan. Bugungi notinchliklar hukm surayotgan mintaqalarning deyarli barchasidagi barqaror vaziyatni izdan chiqaruvchi omillari ham mazkur ikki narsadir. 

References

Elektron saytlar : Qoraqalpoq.adliya.uz, Wikpediya.org, Cyberleninka.ru

Шарипова Наргиза Абдукаххаровна. РЕФОРМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY VOLUME: 04 ISSUE: 05 | MAY 2023 (ISSN: 2660-6836)

Sharipova Nargizakhan Abduqaxxorovna. A look at the history of building schools in Uzbekistan (50-70 years of the 20th century) World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: https://www.scholarexpress.net Vol. 26, September 2023 ISSN: 2749-361X

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. XX asrning 40-80 yillarida Farg‘ona vodiysi o‘qituvchilarining jismoniy hordiq chiqarish imkoniyatlari / Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 16 | 2023

N. Sharipova, Milliy tarixni o‘rganish dolzarbligi masalalari / International Conference on Journal of technical research and development Hosted from Delhi, India 1st dec. 2023

Шарипова Наргизахон Абдукаххоровна, Процесс становления педагогических учебных заведений Узбекистана в 1945-1965 гг. / International Conference on Journal of technical research and development Hosted from Delhi, India 1st dec. 2023

Published

2024-03-30

How to Cite

N.Sharipova, Baxridinova Ruxshona Faxriddin qizi. “Terrorizm Tushunchasi, Shakllari, Sabablari Va Unga Qarshi Kurash Mexanizmlari”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 163-6, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1403.