“Yashil iqtisodiyot”ning ilmiy – nazariy asoslari va rivojlanish tendensiyalari.

Authors

  • Akramova Aziza Abduvohidovna TDIU talabasi

Keywords:

Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlantirish, energiya va resurslar sarfi, mahsulotlar ulushi, ekologik xavf, energiya resurslari, energiya manbalari.

Abstract

O‘zbekistonda uzoq muddatli barqaror rivojlanishni taminlashda muhim omillardan  biri  bu  mamlakatimiz  iqtisodiyoti  va  eksporti  tarkibida  chuqur  qayta  ishlangan, yuqori  qo‘shilgan  qiymatga  ega  tayor  mahsulotlar  ulushini  jadal  sur’atlarda  oshirishga qaratilgan   iqtisodiyotni   yanada   yuksaltirish   hisoblanadi. Ushbu tesizda “Yashil iqtisodiyot”ning asoslari unga ta’sir qiluvchi omillar va rivojlanish tendensiyalari yoritib berilgan.

References

Barqaror iqtisodiy o‘sish va uni ta‘minlash bosqichlarining tahlili, ―Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, No6,noyabr-dekabr, 2020-yil3.

Yashil iqtisodiyot asosida barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashning nazariy va amaliy jihatlari, ―XXI asr: fan va ta‘lim ilmiy electron jurnali. No2, 2017.4. 3.Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash-barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashning muhim sharti, ―Iqtisodiyot va Ta‘lim ilmiy jurnali, No2,2017.5. 4.Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, No1, yanvar-fevral, 2017.926. Т.В

Захарова «Зеленая» экономика как новый курс развития: глобальный и региональный аспекты. Вестник Томского государственного университета, No4(16), 2011.

Устойчивое экономическое развитие вусловиях глобализации и экономики знаний: концептуальные основы теории и практики управления/ Подред. В.В. Попкова. Учебник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. —295 с

Mominov A. «Iqtisodiy o‘sish va uning omillari nimalardan iborat» //O‘zbekiston ovozi. 2020-yil 20-may

Published

2024-03-30

How to Cite

Akramova Aziza Abduvohidovna. “‘Yashil iqtisodiyot’ning Ilmiy – Nazariy Asoslari Va Rivojlanish Tendensiyalari”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 172-5, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1405.