GIYOHVANDLIK VOSITALARI VA PSIXOTROP MODDALARNI ISTEʼMOL QILUVCHI SHAXSLAR OʻRTASIDA HUQUQBUZARLIKLARNING MAXSUS PROFILAKTIKASI

Authors

  • Diyorbek O’roqov Xolmamat o’g’li, A.A.Xudayberdiyev 320-guruh kursanti, Maʼmuriy huquq kafedrasi katta oʻqituvchisi , dotsent, y.f.b.f.d, podpolkovnik

Abstract

Jamiyatimizda eng dolzarb masalalaridan biri hisoblangan Giyohvandlik vositalariga ruju qo’yish, ularni saqlash, o’tkazish maqsadini ko’zlab ishlab chiqarish, yetishtirish kabi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish mustaqillik yillaridan beri amalga oshirishib kelinmoqda. Bu illat jamiyatni tag-tomiri bilan yemiradigan, ma’naviy qashshoqlikka olib keladigan,millatning qadim-qadimdan mavjud bo’lib kelgan an’analariga, urf-odatlariga, oilaviy qadriyatlarni izdan chiqaradigan salbiy hodisa hisoblanadi.

References

LA, Mamajonov, et al. "TIJORAT BANKLARIDA PUL MUOMALASI TUSHUNCHASI VA UNI TASHKIL ETISH USULLARI." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 195-199.

LA, Mamajonov, et al. "Davlat sektorida budjetdan tashqari mablag ‘lar sarflanishi hisobi va amaliyotini takomillashtirish." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 200-204.

LA, Mamajonov, et al. "MOLIYAVIY NATIJALARNI TAHLILI." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 43-46.

LA, Mamajonov, et al. "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 52-57.

Published

2024-06-07

How to Cite

Diyorbek O’roqov Xolmamat o’g’li, A.A.Xudayberdiyev. “GIYOHVANDLIK VOSITALARI VA PSIXOTROP MODDALARNI ISTEʼMOL QILUVCHI SHAXSLAR OʻRTASIDA HUQUQBUZARLIKLARNING MAXSUS PROFILAKTIKASI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 4-6, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1999.