O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI VA UNING HUDUDIY BOʻLINMALARINING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDAGI VAKOLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Authors

  • Muxtarjonov Jamshidbek Nodirjon oʻgʻli, Dilmurod Vaxobjonov huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati kafedrasi oʻqituvchisi kapitan

Keywords:

Yosh, Yoshlar ishlari agentligi, oldini olish, xavfsizlig, Ichki ishlar organlari, mahalla instituti, BWS Germanlingua, “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil” dasturi, ARD-Germaniya telekanal.

Abstract

Yoshlar ishlari agentligi va uning hududiy bo‘limlari, tuzilmalari bilan yoshlarning huquqbuzarlik sodir etishidan oldin, barvaqt oldini olish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning yetuk kadr bo‘lib yetishishi uchun qaratilgan bo‘lib, ularga oz bo‘lsada hissa qo‘shishga imkon yaratadi.

References

Karimov.I.A “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz”T-2000y. 582b;

Karimov I. A. Bunyodkorlik yo’lidan. T. 4. – T., 1996. – B.139;

Yoshlar bugungi va ertangi hayotimizning hal qiluvchi kuchidir [Matn] / I.A.Karimov. – Toshkent: «Ma’naviyat», 2015. – 32 b;

Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T. 5. – T., 1997. – B. 205;

Islom Karimov. Vatan ravnaqi uchun hammamiz mas’ulmiz. - T.: "Uzbekiston" 2001;

SH.M. Mirziyoyev. “Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz” kitobining 6-bobi “Qonun ustuvorligi va inson manfatini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi”. Toshkent: «Ma’naviyat», 2018. – 58 b;

Published

2024-06-07

How to Cite

Muxtarjonov Jamshidbek Nodirjon oʻgʻli, Dilmurod Vaxobjonov. “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI VA UNING HUDUDIY BOʻLINMALARINING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDAGI VAKOLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 7-8, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2000.