TAʼLIM VA TARBIYANING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDAGI RO‘LI

Authors

  • Ibrohimov Komiljon Mirzajon o‘g‘li, M.B.Tursunova O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 320-guruh kursanti, IIV Akademiyasi Huquqbuzarliklar profilaktikasi kafedrasi o‘qituvchisi, podpolkovnik

Keywords:

Yosh, Xalq ta’lim Vazirligi, oldini olish, xavfsizlik, Ichki ishlar organlari, mahalla instituti, profilaktika, huquqbuzarliklar profilaktikasi

Abstract

Xalq ta’lim Vazirligi va uning hududiy bo‘limlari, ta’lim muassasalari tuzilmalari bilan yoshlarning huquqbuzarlik sodir etishini oldin olish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning yetuk kadr bo‘lib yetishishi uchun qaratilgan bo‘lib, ularga oz bo‘lsada hissa qo‘shishga imkon yaratadi.

References

Karimov.I.A “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz”T-2000y. 582b;

Karimov I. A. Bunyodkorlik yo’lidan. T. 4. – T., 1996. – B.139;

Yoshlar bugungi va ertangi hayotimizning hal qiluvchi kuchidir [Matn] / I.A.Karimov. – Toshkent: «Ma’naviyat», 2015. – 32 b;

Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T. 5. – T., 1997. – B. 205;

Islom Karimov. Vatan ravnaqi uchun hammamiz mas’ulmiz. - T.: "Uzbekiston" 2001;

SH.M. Mirziyoyev. “Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz” kitobining 6-bobi “Qonun ustuvorligi va inson manfatini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi”. Toshkent: «Ma’naviyat», 2018. – 58 b;

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi-T 2023

O‘zbekiston Respublikasining Maʼmuriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksi. Rasmiy nashr. – T 2023

O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni.

O‘zbekistonRespublikasining 2016 yil 16 sentabrdagi “Ichki ishlarorganlarito‘g‘risida”giQonuni

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “ Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash – Yurt taraqqiyoti va xalq faravonligini garovi “ // TOSHKENT “O‘ZBEKISTON”-2017

Published

2024-06-07

How to Cite

Ibrohimov Komiljon Mirzajon o‘g‘li, M.B.Tursunova. “TAʼLIM VA TARBIYANING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDAGI RO‘LI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 9-10, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2001.