VIKTIMOLOGIYA FANINING TUSHUNCHASI MAQSADI PREDMETI VA VAZIFALARI

Authors

  • Yangibayev Azamat Dòstjon O’g’li IIV akademiyasi Toshkent shaxri

Abstract

Viktimologiya ko‘p tarmoqli tadqiqot sohasi sifatida jabrlanuvchilarni, ularning kechinmalarini va qurbonlik oqibatlarini ilmiy tekshirishga qaratilgan. Ushbu maqola qurbonologiyaning predmeti va vazifalarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, uning qurbonlik bilan bog'liq murakkab dinamikani tushunish va hal qilishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Ushbu maqola qurbonologiyaning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishini o'rganish orqali ushbu sohada o'sib borayotgan bilimlar to'plamiga hissa qo'shadi, tadqiqotchilar, amaliyotchilar va siyosatchilarga qurbonlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

References

Abdullaeva, Shoira Kh, et al. "Professional communication competence Psychologist." SPAST Abstracts 2.02 (2023).

Urishov, Shakir. "USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING LATIN AND MEDICAL TERMINOLOGY." Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 19. 2023.

Urishov, Shakir. "EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL METHODS AND TOOLS IN THE LESSON." Innovative research in modern education 1.8 (2023): 93-95.

Urishov, Shakir. "DESIGNING PEDAGOGICAL SUBJECTS. A DYNAMIC APPROACH TO TEACHING METHODOLOGY." Академические исследования в современной науке 2.22 (2023): 48-51.

Urishov, Shakir Mamatalievich. "Biblical Guidelines for Educational Systems." The Peerian Journal 23 (2023): 15-17.

Urishov, Shakir. "IMPROVING THE TECHNOLOGY OF ORGANIZING INDEPENDENT EDUCATION OF STUDENTS THROUGH PEDAGOGICAL FACILITATION." Академические исследования в современной науке 2.22 (2023): 52-54.

Urishov, Shakir Mamatalievich. "The Role of Modern Pedagogical Technologies in the Development of the Science of Pedagogy." Journal of Pedagogical Inventions and Practices 25 (2023): 15-17.

Published

2024-06-11

How to Cite

Yangibayev Azamat Dòstjon O’g’li. “VIKTIMOLOGIYA FANINING TUSHUNCHASI MAQSADI PREDMETI VA VAZIFALARI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 31-34, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2046.