KERAMIK BUYUMLAR ISHLAB CHIQARISH UCHUN XOM-ASHYOLARNI TANLASH VA SARALASH USULLARINING SAMARADORLIGI

Authors

  • Gulchehra Yuldashevna Qodirova, Yunusova Zuxraxon Taxirovna Qurilish muhandisligi kafedrasi v.b.dotsenti, Andijon iqtisodiyot va qurilish institutiQurilish muhandisligi kafedrasi fizika fani assistenti

Abstract

Hozirda g‘isht ishlab chiqarish korxonalariga bo‘lgan talab yanada ortib bormoqda.Shu bilan birga g‘isht ishlab chiqarish texnologik jarayoni ham takomillashmoqda. Qurilish g‘ishti ishlab chiqarish texnologik mashinalarini yuqori darajada mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish Ilmiy –texnika taraqqiyotining ilg‘or echimlarini, resurslar va energiya sarfini tejaydigan texnologiyalari va mashinalari joriy qilish talab etadi.Ushbu maqolada iqtisodiyotga asoslangan investitsion rejalarni bajarish va O‘zbekiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlariga tashqi davlatlar sarmoyasi va kreditlarni jalb etish, amalda xalq xo‘jaligida tarkibiy o‘zgarishlarni rivojlantirish maqsadida belgilangan eng muhim Respublikamizda bu vazifani samarali bajarish uchun investitsion faoliyat yuritilishiga qulay muhit va zarur bo‘lgan shart-sharoitlar, huquqiy me’yorlar yaratilishi haqida yoritilgan.

References

A.A.Ismatov. Noorganik materiallar kimyoviy texnologiyasi. T: O‘zbekiston 2002 y. 336 b.

E.Qosimov. qurilish ashyolari. T: “Mehnat” 2004 y. 512 b.

Alimatov.B.A. boshqalar “Ishlab chiqarishdagi texnologik komplekslar” Fargona 2007 y. 193 b.

A.Z.Zalataskiy. Ye.Sh.Sheynman. “Proizdvodstvo paramechiskogo kirpicha” M: Vыsshaya shkola, 1989y. 264 b.

“O‘zbekiston iqtisodiy islohotlari chuqurlashtirish yo‘lida” T: O‘zbekiston 1995y. 267 b.

Qodirova, G. (2023). QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA FOSFORLI O‘G‘IT CHIQINDILARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Interpretation and researches, 1(9).

Yuldashevna, G. (2023). PORTLANDSEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASHDA MINERAL BOG ‘LOVCHI MODDALARNING AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(30).

Qodirova, G. Y. (2023). MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA RANGLI SEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASH. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 1215-1221.

Qodirova, Gulchehra Yuldashevna. "ALYUMINIY OKSIDI OLISHDA KAOLIN GILLARINI QAYTA ISHLASH JARAYONI." Science Promotion 6.1 (2024): 2-8.

Qodirova, Gulchehra Yuldashevna. "TABIIY FAOL MINERAL QO‘SHIMCHALAR YORDAMIDA PORTLANDSEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASH." RESEARCH AND EDUCATION 2.2 (2023): 196-200.

Takhirovna, Y. Z. (2024). EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON THE HUMAN BODY. Science and innovation, 3(A2), 183-186.

TAXIROVNA, Y. Z. (2024). Namlik va uning turlari. Science Promotion, 5(1), 374-377..

Taxirovna, Y. Z. (2023). FIZIKANI O ‘QITISHDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDANFOYDALANISH USULLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(22), 103-107.

Taxirovna, Y. Z. (2023). NOAN’ANAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB ELEKTR TA’MINOTIDAGI ISHONCHLILIKNI OSHIRISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 89-92.

Taxirovna, Y. Z. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АКУСТИКИ. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(26), 177-180.

.T.Yunusova”Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ta`minlash muammolari” “Fan ta`lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE< EDUCATION AND TECHNOLOGY” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman 2022 yil 12 aprel,|

Mirzayeva, U. M. (2023). ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI: ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI.

Rafailovna, R. R. (2022). ‘’LAZER FIZIKASI’’FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 170-171.

Мирзаева, У., Матбобоева, С., & Носиров, М. (2022). НАНОЛАЗЕРЫ. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 1209-1214.

Murodjonovna, M. U. (2022). The Use of Laser in Medicine. Texas Journal of Medical Science, 5, 27-28.

Бахромов, Махмуд, and Давлатбек Хасанов. "ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ." Евразийский журнал академических исследований 2.6 (2022): 353-360.

Xasanov, D., and Q. Xolmirzayev. "ECONOMIC FARM DESIGN." Science and Innovation 1.4 (2022): 68-75.

Xasanov, D., and Q. Xolmirzayev. "TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH." Science and innovation 1.A4 (2022): 68-75.

Published

2024-06-11

How to Cite

Gulchehra Yuldashevna Qodirova, Yunusova Zuxraxon Taxirovna. “KERAMIK BUYUMLAR ISHLAB CHIQARISH UCHUN XOM-ASHYOLARNI TANLASH VA SARALASH USULLARINING SAMARADORLIGI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 48-52, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2049.