SHOVQIN. MEXANIK VA AERODINAMIK SHOVQINLAR.

Authors

  • Yunusova Zuxraxon Taxirovna, Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi, Qodirova Gulchehra Yuldashevna Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti “Qurilish muxandisligi’’ kafedrasi assistent o`qituvchilari

Keywords:

Shovqin, mexanik shovqin, aerodinamik shovqin, gidrodinamik shovqin, elektromagnit shovqin.

Abstract

Ushbu  maqolada shovqin va uning salbiy oqibatlari,shovqindan saqlanish, shovqinning zararli ta`siri, normalari shovqinni hisoblash, shovqinga qarshi kurash choralari, shovqin ajralib chiqayotgan manbaida kamaytirish, mexanik, aerodinamik, gidrodinamik ,elektromagnit shovqinlar, xonalarga akustik ishlov berish   kabi ma`lumotlar haqida so`z yuritiladi.

References

Takhirovna, Y. Z. (2024). EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON THE HUMAN BODY. Science and innovation, 3(A2), 183-186.

TAXIROVNA, Y. Z. (2024). Namlik va uning turlari. Science Promotion, 5(1), 374-377..

Taxirovna, Y. Z. (2023). FIZIKANI O ‘QITISHDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDANFOYDALANISH USULLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(22), 103-107.

Taxirovna, Y. Z. (2023). NOAN’ANAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB ELEKTR TA’MINOTIDAGI ISHONCHLILIKNI OSHIRISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 89-92.

Taxirovna, Y. Z. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АКУСТИКИ. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(26), 177-180.

.T.Yunusova”Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ta`minlash muammolari” “Fan ta`lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE< EDUCATION AND TECHNOLOGY” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman 2022 yil 12 aprel,|

Mirzayeva, U. M. (2023). ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI: ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI.

Rafailovna, R. R. (2022). ‘’LAZER FIZIKASI’’FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 170-171.

Мирзаева, У., Матбобоева, С., & Носиров, М. (2022). НАНОЛАЗЕРЫ. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 1209-1214.

.Murodjonovna, M. U. (2022). The Use of Laser in Medicine. Texas Journal of Medical Science, 5, 27-28.

A.A.Ismatov. Noorganik materiallar kimyoviy texnologiyasi. T: O‘zbekiston 2002 y. 336 b.

Qodirova, G. (2023). QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA FOSFORLI O‘G‘IT CHIQINDILARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Interpretation and researches, 1(9).

Yuldashevna, G. (2023). PORTLANDSEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASHDA MINERAL BOG ‘LOVCHI MODDALARNING AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(30).

.Qodirova, G. Y. (2023). MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA RANGLI SEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASH. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 1215-1221.

Qodirova, Gulchehra Yuldashevna. "ALYUMINIY OKSIDI OLISHDA KAOLIN GILLARINI QAYTA ISHLASH JARAYONI." Science Promotion 6.1 (2024): 2-8.

Qodirova, Gulchehra Yuldashevna. "TABIIY FAOL MINERAL QO‘SHIMCHALAR YORDAMIDA PORTLANDSEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASH." RESEARCH AND EDUCATION 2.2 (2023): 196-200.

Бахромов, Махмуд, and Давлатбек Хасанов. "ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ." Евразийский журнал академических исследований 2.6 (2022): 353-360.

Xasanov, D., and Q. Xolmirzayev. "ECONOMIC FARM DESIGN." Science and Innovation 1.4 (2022): 68-75.

Xasanov, D., and Q. Xolmirzayev. "TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH." Science and innovation 1.A4 (2022): 68-75.

Published

2024-06-11

How to Cite

Yunusova Zuxraxon Taxirovna, Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi, Qodirova Gulchehra Yuldashevna. “SHOVQIN. MEXANIK VA AERODINAMIK SHOVQINLAR”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 53-57, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2050.