ZAMONAVIY TA’LIM DASTURLARI - FIZIKA FANINI O’QITISHDA ASOSIY VOSITA SIFATIDA

Authors

  • Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi, Yunusova Zuhraxon Taxirovna, Qodirova Gulchexra Yuldashevna Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

Keywords:

ta’lim, pedagogika, kreativ fikr, tabiiy savodxonlik, mantiqiy fikrlash

Abstract

Milliy ta’lim tizimini isloh qilish, ta’lim mazmunini, pеdagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish hamda mutaxassislar tomonidan darsliklarning  yangi  avlodini yaratishda qo‘llaniladi. Tadqiqotlarda olingan natijalar  mamlakatdagi ta’lim sifati va uning xalqaro standartlarni hisobga olgan holda egallagan o‘rni to‘g‘risida xulosalar chiqarish imkonini bеradi.

References

Scammacca, N. et al. (2007), Interventions for Adolescent Struggling Readers: A Meta-Analysis With Implications for Practice, Center on Instruction at RMC Research Corporation, Portsmouth, NH, http://www.centeroninstruction.org.

Mirzayeva, U. M. (2023). ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI: ILM-FAN VA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISHI: KADRLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI.

qizi Mirzayeva, U. M. (2023). ‘‘FIZIKA’’FANINI O ‘QITISHDA INTEGRATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. GOLDEN BRAIN, 1(28), 109-111.

Rafailovna, R. R. (2022). ‘’LAZER FIZIKASI’’FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 170-171.

Мирзаева, У., Матбобоева, С., & Носиров, М. (2022). НАНОЛАЗЕРЫ. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 1209-1214.

Murodjonovna, M. U. (2022). The Use of Laser in Medicine. Texas Journal of Medical Science, 5, 27-28.

Rafailovna, R. R. (2022). ‘’LAZER FIZIKASI’’FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 170-171.

Umidaxon, M. (2024). Zamonaviy shaxarsozlik sanoatida qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishning samarali istiqbollari. HOLDERS OF REASON, 4(1), 132-134.

Takhirovna, Y. Z. (2024). EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON THE HUMAN BODY. Science and innovation, 3(A2), 183-186.

TAXIROVNA, Y. Z. (2024). Namlik va uning turlari. Science Promotion, 5(1), 374-377..

Taxirovna, Y. Z. (2023). FIZIKANI O ‘QITISHDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDANFOYDALANISH USULLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(22), 103-107.

Taxirovna, Y. Z. (2023). NOAN’ANAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB ELEKTR TA’MINOTIDAGI ISHONCHLILIKNI OSHIRISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 89-92.

Taxirovna, Y. Z. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АКУСТИКИ. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(26), 177-180.

Qodirova, G. (2023). QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA FOSFORLI O‘G‘IT CHIQINDILARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Interpretation and researches, 1(9).

Yuldashevna, G. (2023). PORTLANDSEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASHDA MINERAL BOG ‘LOVCHI MODDALARNING AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(30).

Qodirova, G. Y. (2023). MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA RANGLI SEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASH. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 1215-1221.

Qodirova, Gulchehra Yuldashevna. "ALYUMINIY OKSIDI OLISHDA KAOLIN GILLARINI QAYTA ISHLASH JARAYONI." Science Promotion 6.1 (2024): 2-8.

Qodirova, Gulchehra Yuldashevna. "TABIIY FAOL MINERAL QO‘SHIMCHALAR YORDAMIDA PORTLANDSEMENTNING KIMYOVIY TARKIBINI YAXSHILASH." RESEARCH AND EDUCATION 2.2 (2023): 196-200.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). ECONOMIC FARM DESIGN. Science and Innovation, 1(4), 68-75.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH. Science and innovation, 1(A4), 68-75.

Бахромов, М., & Хасанов, Д. (2022). ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 353-360.

Published

2024-06-11

How to Cite

Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi, Yunusova Zuhraxon Taxirovna, Qodirova Gulchexra Yuldashevna. “ZAMONAVIY TA’LIM DASTURLARI - FIZIKA FANINI O’QITISHDA ASOSIY VOSITA SIFATIDA”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 58-64, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2051.