FIRIBGARLIK JINOYATLARINI KELTIRIB CHIQARUVCHI SABAB VA SHART-SHAROITLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

Authors

  • Sattorov Dilmurod Muzaffar o’g’li O’zbekiston Respublikasi Ichki ishalr vazirligi akademiyasi 3-bosqich kursanti

Abstract

Mazkur maqolada firibfagrlik jinoyatini keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlarning qiyosiy-huquqiy tahlili bayon etilgan. Bunda xorij tajribalaridan ham keng foydalanilib o’rganilib chiqilgan. Milliy muhitimizdagi firibgarlik jinoyatlarini turi va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart sharoitlar o’rganib ilmiy jihatdan tahlil qilinib, xulosa va takliflar berilgan.

References

Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Tошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021, B. 106.

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi. – Lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi. –lex.uz

O‘zbekiston Respublikasi IIV statistikasi (2022-2023 yillar uchun)

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi arxivi.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi. –lex.uz

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2017 yil 11 oktabrda qabul qilingan «Firibgarlikka oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida»gi 35-sonli qarori. –lex.uz

Published

2024-06-13

How to Cite

Sattorov Dilmurod Muzaffar o’g’li. “FIRIBGARLIK JINOYATLARINI KELTIRIB CHIQARUVCHI SABAB VA SHART-SHAROITLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 111-5, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2092.