ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ИЛГАРИ СУДЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИ АҲАМИЯТИ

Authors

  • Темиров Шохруххўжа Шерали ўғли Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 307- гуруҳ курсанти

Keywords:

huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxs, g’ayriijtimoiy xulq-atvor, huquqbuzarlik, huquqbuzarliklar profilaktikasi, qonun, nizom, ichki ishlar organlari, ijtimoiy reabilitatsiya, moslashtirish

Abstract

Maqolada profilaktika inspektorlarining ijtimoiy reabilitatsiya qilish va  ijtimoiy moslashtirish faoliyati tushunchasi mazmuni, profilaktika inspektorlarining ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish faoliyatining bugungi kundagi holati va profilaktika inspektorlarining ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish faoliyatiini amalga oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari.

Bundan tashkari profilaktika inspektorlarining ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish faoliyati doirasidagi normalarning amaliyot taxlili hamda ushbu faoliyat doirasida yuritiladigan protsessual hujjatlar, ushbu faoliyatdagi muammo kamchiliklar, shuningdek, ayrim turdagi mavjud muammo kamchiliklarni bartaraf yetish buyicha bir kator takliflar berish. Profilaktika inspektorlarining ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish faoliyati buyicha boshka xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribasi xamda milliy konunchiligimizdan farkli va o‘xshash tomonlari, shuningdek, yukorida keltirib o‘tilgan jihatlaridan foydalangan xolda ushbu faoliyatni takomilashtirish yo‘nalishlari yoritib berilgan.

References

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрелдаги " Жазони ижро этиш муассаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида"ги қонуни.

Электрон манбаа: https://yuz.uz/uz/news/jamoat-xavfsizligini-taminlashda-profilatika-inspektorining-roli-qanday.

Электрон манбаа: https://iiv.uz/news/profilaktika-inspektorlarining-faoliyati-bilan--bogliq-ezgu-tashabbuslar-

. http://lawtheses.com (Библиотека юридических наук – авторефераты и диссертации по правоведению и юриспруденции).

Published

2024-06-14

How to Cite

Темиров Шохруххўжа Шерали ўғли. “ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ИЛГАРИ СУДЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИ АҲАМИЯТИ”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 139-42, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2113.