SANOAT ISHLAB CHIQARISH MAYDONLARIDA HAVO MUHITI.

Authors

  • Musayeva Husnida Xaydarovna,

Abstract

Maqolada ishlab chiqarish maydonlarida,sanoat binolarida havo muhiti va havoning tarkibi,shamollatish tizimlari haqida ma`lumot berilgan.

Sanoat korxonalaridagi ,ishlab chiqarish binolarida ajralib chiqayotgan har  xil zararli moddalarni shamol yo’naltirish vositalari orqali chiqarib yuborish ,umumiy shamollatish ,yakka tartibdagi shamollatish tizimlarini qanday o`rnatish xaqida ma`lumot berilgan.Issiqlik ajralib chiqadigan sanoat xonalarida havo almashtirishni ta`minlash haqida to`liq ma`lumot berilgan.Mashinasozlik sanoati korxonalarini loyihalashda tabiiy shamollatish tizimlariga alohida e’tibor qaratilishi haqida to`liq ma`lumot berilgan.

References

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). ECONOMIC FARM DESIGN. Science and Innovation, 1(4), 68-75.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH. Science and innovation, 1(A4), 68-75.

Бахромов, М., & Хасанов, Д. (2022). ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 353-360.

Published

2024-06-14

How to Cite

Musayeva Husnida Xaydarovna,. “SANOAT ISHLAB CHIQARISH MAYDONLARIDA HAVO MUHITI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 158-61, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2118.