BINO VA INSHOAT YER USTKI QISMINI BARPO ETISHDAGI GEODEZIK ISHLAR.

Authors

  • Musayeva Husnida Xaydarovna, Raxmonaliyev Axrorbek Azizbek o’g’li

Abstract

maqolada qurilishda ajralmas yordamchi bo’lgan geodezik ishlar haqida so'z boradi. Bu geodezik ishlarning ma’nosi, ahamiyati va dolzarbligi, ularning o‘rni nima va nima uchun zarurligi haqida tushuntirish beriladi. Maqolada geodezik ishlarning murakkab ilmiy va amaliy muammolarni hal qiluvchi ko'plab qirralari ko'rib chiqiladi.

References

Kursinjenernoygeodezii. Uchebnikdlyavuzov. / Pod. Red. V.Ye; Navaka-M ., Nedra, 1989, 730 str.

Klyushin Ye.B. idr. Injenernayageodeziya. M., Vыs¬shayashkola. 2000, 464 str.

Toshpo ‘latovS.A., AvchiyevSh .K , KovalevN .VOliygeodeziya. o’quvqo‘llanma. T., TAQI, 2002, 73 bet.

Toshpo‘latovS.A., AvchiyevSh.K. Sferoidik geodeziya. T., TAQI, 2002, 173 bet.

D o ‘smuxamedov M.Y. Muxandislik geodeziyasi. T., TAQI, 1998, 271 bet.

Avchiyev S h .K ., Toshpo ‘latov S .A . Injenerlik geodeziyasi. o‘quv qo‘llanma. 1-qism. T., TAQI, 2000, 89 bet.

Avchiyev S h .K , Toshpo‘latov S.A. Injenerlik eodeziya. o’quv qo‘llanma. 2-qism. T., TAQI, 2000, 83 bet.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). ECONOMIC FARM DESIGN. Science and Innovation, 1(4), 68-75.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH. Science and innovation, 1(A4), 68-75.

Бахромов, М., & Хасанов, Д. (2022). ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 353-360.

Published

2024-06-14

How to Cite

Musayeva Husnida Xaydarovna, Raxmonaliyev Axrorbek Azizbek o’g’li. “BINO VA INSHOAT YER USTKI QISMINI BARPO ETISHDAGI GEODEZIK ISHLAR”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 169-73, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2121.