TOM ISHHLARIDA TOM YOPISH MASHINALARI VA TURLARI ULARNI VAZIFALARI.

Authors

  • Paxriddinov Habibullo, Rafiqjonov Tursunboy, Rahmatullayev Hasanboy Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti. Qurilish muhandislik kafedrasi oʻqituvchisi., Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti talabalari.

Keywords:

Avtomatlashtirish, Grunt, Regenerator, Mexanizatsiyalash ,Vibrator, Infraqizil nurlar.

Abstract

Maqolada tom yopish mashinalari va turlari ularni vazifalar haqida maʼlumot berilgan . Qurilish sohasi yildan yilga rivojlanib bormoqda shu bilan birga qurilishda ishlatiladigan mashinalar ham mukammalroq va yangiroq turlari koʻpaymoqda . Qurilish mashinalari yaxshiroq boʻlgan sari ishchi kuchi kamroq,vaqtni tejashga imkon beradi, mablagʻni tejash imkonini berdi va ish sifatini yaxshilash maqsadida bu sohaga katta eʼtibor va sarmoya kiritilmoqda. Maqolada qurilishda ishlatiladigan mashinalarni bir necha turlar haqida maʼlumot berilgan.

References

Пахриддинов, Х. З., Абдуллаев, И. А., & Яхшибоев, М. Я. (2023). Факторы, препятствующие развитию производства железобетонных изделий. HOLDERS OF REASON, 1(1), 687-691.

Пахриддинов, Х. З., Абдуллаев, И. А., & Яхшибоев, М. Я. (2023). ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1).

Улжаев, Ф. Б., & Пахирдинов, Х. (2024). В случае Амударьи требования по забору воды из рек без плотин с водозаборов Каршинского магистрального канала. HOLDERS OF REASON, 4(1), 1-5.

Obokulovich, M. B. (2023). Rangli defektoskopik kapillyar usulning muhim afzalligi va kamchiliklari. HOLDERS OF REASON, 1(1), 671-675.

Улжаев, Фарохиддин Бахридинович, and Хабибулло Пахирдинов. "В случае Амударьи требования по забору воды из рек без плотин с водозаборов Каршинского магистрального канала." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 1-5.

Yaqubjon o’g’li, Yaxshiboyev Mirolimjon, Normirzayev Avazxon Akram o’g’li, and Abdullayev Ikromjon Aminjanovich. "Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 676-681.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi." HOLDERS OF REASON 1.1 (2023): 682-686.

Aminjanovich, Abdullayev Ikromjon, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, and Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li. "TEMIRBETON KONSTRUKSIYALAR UCHUN BO'SHLIQLAR MODULLARI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI." ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI 1.1 (2023).

Abdurahmanov, А. M., A. D. Кayumov, and A. A. Normirzayev. "ISSIQLIK IZOLYATSIYASI VA ENERGIYA-TEJAMKOR INNOVATSION QURILISH MATERIALI" Politsroblok" ni ishlab chiqarish." Journal of Universal Science Research 1.5 (2023): 1353-1356.

Ermaxammadovich, Jurayev Tulqinjon, Kayumov Asilbek Dilshatbekovich, and Normirzayev Avazxon Akram o’g’li. "Sementni kimyoviy tarkibi va maydalik darajasini aniqlash." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 3.6 (2023): 162-165.

Каюмов, Асилбек Дилшатбекович. "ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ШИМОЛИЙ САНОАТ» РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ ГОРОДА: ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ШИМОЛИЙ САНОАТ» РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ ГОРОДА." (2023): 385-388.

Зикриеев, С. С., and Ж. О. Солижонов. "Исследование шумовых характеристик строительной техники и инструмента." Избранные доклады 68-й Университетской научно-технической конференции студентов и молодых ученых. 2022.

Mamajonova, O. A., and J. O. Solijonov. "KO ‘CHMAS MULK QIYMATII BAHOLASHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI: KO ‘CHMAS MULK QIYMATII BAHOLASHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI." (2023): 1602-1605.

Javohir, Solijonov, et al. "APPLICATION AND CAPABILITIES OF THE AUTOCAD PROGRAM IN ARCHITECTURE." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 100-106.

Javohir, Solijonov, et al. "The Scientific Innovations Shaping the Future of Architecture." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 95-99.

Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Art: Exploring the Scientific Advancements in Architecture." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 71-73.

Javohir, Solijonov, et al. "Challenges in Training and Scientific Pedagogical Capacity Building in the Field of Architecture and Construction." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 48-51.

Javohir, Solijonov, et al. "Application of matrices in architecture and design Sox." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 43-47.

Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Design: Advancing Architecture through Scientific Inquiry." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 74-78.

Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Architecture and Sustainability." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 56-62.

Javohir, Solijonov, et al. "Enhancing Architectural Education: Innovative Approaches in Teaching Architectural Sciences." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 90-94.

Javohir, Solijonov, et al. "Sustainable Architecture: Balancing Aesthetics, Functionality, and Environmental Responsibility." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 63-70.

Javohir, Solijonov, et al. "Exploring the Principles and Applications of Draftsman Geometry." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 52-55.

Published

2024-06-26

How to Cite

Paxriddinov Habibullo, Rafiqjonov Tursunboy, Rahmatullayev Hasanboy. “TOM ISHHLARIDA TOM YOPISH MASHINALARI VA TURLARI ULARNI VAZIFALARI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 631-8, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2293.