ICHKI YONUV DVIGATELLARIDA FOYDALANILADIGAN KOMPOZITSION YOQILG‘ILAR.

Authors

  • Nosiraliyev Ismoiljon Usmonali o‘g‘li Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Qo‘qon filiali

Keywords:

Ichki yonuv dvigatellari (IYOD), Kompozitsion yoqilg‘ilar, Bioyoqilg‘ilar, Bioetanol, Biodizel, Sintetik yoqilg‘ilar, Fisher-Tropsch sintezi, Metanol, Yoqilg‘i samaradorligi, Emissiya kamayishi, Energiya samaradorligi, Dvigatelning ishlash xususiyatlari.

Abstract

Ushbu maqola ichki yonuv dvigatellarida (IYoD) foydalaniladigan kompozitsion yoqilg‘ilarni tahlil qiladi. Kompozitsion yoqilg‘ilar, ya’ni bir nechta turli yoqilg‘i aralashmalari yoki yoqilg‘i va qo‘shimchalar kombinatsiyasi, energiya samaradorligini oshirish, emissiyani kamaytirish va dvigatelning ishlash xususiyatlarini yaxshilash imkoniyatlarini taqdim etadi. Maqolada Bioyoqilg‘ilar, sintetik yoqilg‘ilar va metanol aralashmalari singari kompozitsion yoqilg‘ilar turlari, ularning afzalliklari va kamchiliklari batafsil o‘rganiladi. Shuningdek, kompozitsion yoqilg‘ilarning IYoDlarda qo‘llanilishi, energiya samaradorligi va emissiyaga ta’siri haqida muhokama qilinadi. Kelajakda kompozitsion yoqilg‘ilarni rivojlantirish va amaliy qo‘llash orqali yanada barqaror va ekologik toza energiya manbalariga erishish mumkinligi ta’kidlanadi.

References

Speight, J. G. (2008). Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance. McGraw-Hill Education.

Marchetti, J. M., & Errazu, A. F. (2008). "Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment." Bioresource Technology, 99(6), 1725-1731.

Olah, G. A., Goeppert, A., & Prakash, G. K. S. (2009). Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy. Wiley-VCH.

Demirbas, A. (2007). “Progress and recent trends in biofuels.” Progress in Energy and Combustion Science, 33(1), 1-18.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Transport sohasida davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5647 sonli Farmoni. Toshkent, 2019 yil 1 fevral.

Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: Учебник для ВУЗов / Луканин В.Н., Морозов К.А., Хачиян А.С. и др.; Под ред. Луканина В.Н. и Шатрова М.Г. – 3- е изд., перераб. и испр. – М.: Высшая школа, 2007. – 479 с.

Published

2024-06-26

How to Cite

Nosiraliyev Ismoiljon Usmonali o‘g‘li. “ICHKI YONUV DVIGATELLARIDA FOYDALANILADIGAN KOMPOZITSION YOQILG‘ILAR”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 639-41, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2294.