Ilyosjon Mamatov, Ibrohimova Muhlisahon Baxromovna. (2024). Oliy ta’lim muassasalarida akademik qalam tasvirning tutgan o‘rni. Science Promotion, 7(1), 113–118. Retrieved from https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1393