Ilyosjon Mamatov, Ibrohimova Muhlisahon Baxromovna. 2024. “Oliy ta’lim Muassasalarida Akademik Qalam Tasvirning Tutgan o‘rni”. Science Promotion 7 (1):113-18. https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1393.