[1]
Ilyosjon Mamatov, Ibrohimova Muhlisahon Baxromovna, “Oliy ta’lim muassasalarida akademik qalam tasvirning tutgan o‘rni”, SP, vol. 7, no. 1, pp. 113–118, Mar. 2024.