HOLDERS OF REASON jurnali mualliflarga ko'p tarmoqli ilmiy maqolalar chop etish imkoniyatini beradi. Ushbu jurnal gumanitar, ijtimoiy Fanlar va ta'lim sohasidagi tadqiqotlarni qamrab oladi. HOLDERS OF REASON jurnali har oyda ko'rib chiqiladigan ochiq jurnal. Nashr uchun olingan barcha qo'lyozmalar ikki tomonlama ko'r-ko'rona ko'rib chiqish jarayonidan o'tadi. Jurnal ko'p tarmoqli yo'nalishlarini qamrab oladi. Mualliflar o'zlarining asl qo'lyozmalarini chop etish uchun topshirishlari mumkin.

  • Nashr chastotasi: oylik
  • Qabul Qilish To'g'risida Xabarnoma: 30 Kun
  • Qabul qilingan tillar: o'zbek, rus va ingliz