Tasischi: Xolmirzayev N

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Shakir Mamataliyevich Urishov: Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Qarshiyev Komiljon Abdikarimovich: Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti akademik litseyi Gumanitar fanlar kafedrasi bosh o'qituvchisi

Bazarov Murat Axmadjanovich: Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Xonadon va tomorqalarda parrandachilik hamda chorvachilik
Texnologiyalar ikafedrasi kata ukituvchi


Egamberdiyev Oybek Raxmatqul o’g’li
Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar
instituti qishloq xo'jalidi fanlari bo'yicha (PhD)

Axmedov Sultan Mukaramovich
Toshkent davlat texnika universiteti Kukon filiali, assistent

Kodirova Mamlakat Muminovna
Tarix fanlari nomzodi, dosent. Qarshi davlat universiteti

Kambarov Mukhriddin Zuxridinovich
Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)
Tashkent State Technical University named after Islam
Karimov Dean of the Faculty of Engineering, Kokan branch

Nematov Ulug'bek Muxtarjonovich
Andijon qishloq xo'jalik instituti katta ilmiy xodim-izlanuvchisi Gidrotexnika va meliorativ inshoatlari kafedrasi dosenti

Sabitov Amanulla Ubaydullaevich
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Gidrotexnika va meliorativ inshootlar kafedrasi dosenti

Kadirov Raxmatjon Nomanovich
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
gidrotexnika va meliorativ inshootlar kafedrasi katta o'qituvchisi q.x.f.f.d.